کلمات کلیدی چاپ مقاله | کلمات کلیدی در نگارش و چاپ مقاله | انجام پایان نامه دکتری ارشد

کلمات کلیدی چاپ مقاله | کلمات کلیدی در نگارش و چاپ مقاله

کلمات کلیدی چاپ مقاله | کلمات کلیدی در نگارش و چاپ مقاله

کلمات کلیدی چاپ مقاله | کلمات کلیدی در نگارش و چاپ مقاله

کلمات کلیدی چاپ مقاله | کلمات کلیدی در نگارش و چاپ مقاله ”

نگارش صحیح یک مقاله علمی و چاپ آن در ژورنال علمی مناسب و متناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. همچون همه زمینه های تخصصی دیگر، نگارش و چاپ مقاله علمی بدون آگاهی درباره واژگان تخصصی و کلیدی آن ممکن نیست لذا در این قسمت برخی از کلمات تخصصی مرتبط با مقاله نویسی و چاپ مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

——————————————————-

  Article

 هر مقاله‌ای از جمله مقالات چاپ شده در مجلات غیرعلمی.

——————————————————-

Paper

یک مقاله علمی پذیرفته شده در ژورنال های علمی.

——————————————————-

Manuscript

 متن مقاله پیش از پذیرفته شدن. در واقع manuscript پیش‌نویس نهایی یک paper می‌باشد.

——————————————————-

 Proceeding

 مقالات پذیرفته/ ارایه شده در یک کنفرانس در مجموعه مقالات کنفرانس.

——————————————————-

 Submit

 فرآیند ارسال مقاله به یک ژورنال یا یک کنفرانس.

——————————————————-

 Template

 الگوی نگارش یک مقاله علمی.

——————————————————-

Affiliation

 نام نویسنده‌ها به همراه وابستگی به مرکز تحقیقاتی/ دانشگاهی.

——————————————————-

Corresponding author

 نویسنده مسئول مکاتبات و ارایه آدرس پستی، ایمیل، شماره تلفن و شماره فکس.

——————————————————-

(TPC (Technical Program Committee

 کمیته برنامه‌ریزی علمی کنفرانس.

——————————————————-

 Registration fee

هزینه ثبت نام بابت شرکت در کنفرانس و چاپ مقاله.

——————————————————-

 Early registration

هزینه ثبت نام زودهنگام که معمولا مبلغ کمتری است نسبت به هزینه ثبت نام معمولی

——————————————————-

Extra page charge

 هزینه بیشتری که به ازی هر صفحه اضافی باید پرداخت شود

——————————————————-

 Best papers

 مقالات برتر کنفرانس که معمولا نسخه تکمیل شده آنها در مجلات چاپ می‌شود که ممکن است برخی از این مجلات نیز ISI باشند.

——————————————————-

 Regular issue

شماره های معمولی مجلات که به صورت مرتب در فواصل زمانی معین مثلا هر ماه به چاپ می رسد.

——————————————————-

  Special issue

شماره ویژه مجلات که علاوه بر Regular issue به چاپ می رسند.

——————————————————-

 Final version

نسخه نهایی یک مقاله پس از تصحیح آن توسط نویسندگان.

——————————————————-

 Peer review

 ژورنالهایی که مقالات ارسالی را جهت بررسی و اظهارنظر به دو یا سه داور که در آن زمینه دارای تخصص می باشند می سپارندتا آنها نظرشان را در ارتباط با چاپ، عدم چاپ و یا تغیرات لازم مربوط به آن مقاله اعلام نمایند. این ژورنال ها از اعتبار بالایی برخوردارند.

——————————————————-

Blind review

 نوعی فرایند داوری در مجلات علمی است که مقالات بدون نام برای داورها ارسال می شود تا داورها بتوانند داوری بی طرفانه و مطمئنی انجام دهند.

——————————————————-

 Hot Papers

 مقالاتی که پس از چاپ در یک ژورنال علمی سرعت مورد استقبال جامعه علمی قرار بگیرند. مقالات Hot  Papers در فواصل زمانی معین توسط سایت مجلات مشخص می‌شوند و از ارزش بالایی برخوردارند.

——————————————————-

 Review Paper

 این مقالات، مقالات مروری هستند که معمولا توسط افراد صاحبنظر و با تجربه که به طور گسترده و مستمر بر روی یک مقوله علمی به پژوهش مشغولند، با بررسی تعداد زیادی از مقالات مرتبط، ضمن بیان تاریخچه و تشریح پژوهش‌هایی که در طی سال‌های گذشته بر روی آن موضوع انجام شده است مورد نگارش قرار می گیرند.

——————————————————-

 Invited review

 مقالات مروریی هستند که معمولا به دعوت یک ژورنال علمی توسط پژوهشگران برجسته در یک موضوع به روز پژوهشی، نگاشته می شود.

——————————————————-

 Letter paper

 مقالاتی که از نظر حداکثر تعداد کلمات به کار رفته در مقاله یا حداکثر تعداد صفحات، محدودیت دارند که به نوع مجله بستگی دارد.ارزش علمی مقاله‌های از نوع Letter از مقاله‌های اصیل کمتر است. نکته مهم این است که امکان ارسال Letter به همه مجلات وجود ندارد.

——————————————————-

Short/ Rapid/ Brief Communication

  این مقالات مربوط به تحقیقاتی هستند که به نتایج جدید اما محدودی دست یافته است که در قالب short/ brief ارایه شده و چاپ می‌شوند. سرعت داوری و چاپ در این دسته از مقالات بیشتر از بقیه بوده که مزیت عمده آن‌ها بشمار می‌رود. در واقع در این مقالات، نتایج به صورت مختصر و مفید با تکیه بر نوآوری و اهمیت موضوع توضیح داده می‌شود.

——————————————————-

Aims and Scopes

 حیطه کاری و اهداف یک مجله می باشد.

——————————————————-

(IF(Impact factor

 ضریب تاثیر یک مجله است. IF عبارت است از نسبت مقالات مورد استناد در یک مجله طی یک سال معین بر مقالات منتشر شده قابل استناد در دو سال پیش از آن.

——————————————————-

Year IF

 میانگین IF در پنج سال گذشته

——————————————————-

Cited Half Life

 نیم عمر ارجاع شده. این شاخص نیمه عمر میزان ارجاعات به مقالات چاپ شده در مجله را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود. به عنوان مثال اگر نیم عمر ارجاع شده (Cited Half Life) به مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد به این معناست که اگر ۷ سال به عقب بازگردیم (از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲)، ۵۰% تعداد کل استنادات به مجله در سال ۲۰۱۲ به دست می‌آید.

ادامه مطلب
رساله دکتری چیست و چه تفاوتی با پایان نامه کارشناسی ارشد دارد؟

——————————————————-

Citing Half Life

  نیم عمر ارجاعی. این شاخص نیمه عمر میزان ارجاعات از مراجع مقالات چاپ شده در مجله به دیگر مقالات (از همان مجله/ و یا سایر مجلات) را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود. به عنوان مثال اگر نیم عمر ارجاعی       (Citing Half Life) از مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد، ۵۰% از مراجع مقالات آن مجله در ۷ سال قبل (۲۰۱۲-۲۰۰۶) در سایر مجلات (و/ یا همین مجله) چاپ شده‌اند.

——————————————————-

Immediacy Index

  شاخص آنی است که عبارتست از نسبت مقالات استناد شده در یک مجله طی یک سال معین به مقالات منتشر شده‌ی قابل استناد در همان سال.

——————————————————-

open access

 ژورنالهایی که مقالات آنها به صورت رایگان در اختیار همه قرار می‌گیرد. این ژورنالها برای چاپ مقالات هزینه چاپ مقاله را از نگارنده دریافت می کنند.

——————————————————-

Publication fee

  هزینه ای که ژورنالهای open access جهت چاپ مقاله از نویسنده مقاله دریافت می کنند.

——————————————————-

Editorial Board

 شورای سردبیری ژورنال.

——————————————————-

Editor-in-Chief

سردبیر اصلی یک ژورنال که مسئولیت تعیین داورها و ویرایش نظر آن‌ها را بر عهده دارد.

——————————————————-

Associate Editor

 در صورتیکه موضوع مقاله ارسال شده برای مجله از حیطه تخصصی سردبیر اصلی (Editor-in-Chief) مجله خارج باشد، سردبیر اصلی فردی را از شورای سردبیری با عنوان سردبیر مسئول (Associate Editor) انتخاب کرده و مسئولیت مقاله را به او واگذار می‌کند.

——————————————————-

Tittle

 عنوان مقاله. عنوان مقاله نخستین چیزی است که دیگران را به خواندن مقاله شما جلب می‌کند.

——————————————————-

Abstract

  چکیده مقاله. در این قسمت باید چکیده فعالیت پژوهشی ضمن بیان اهمیت موضوع و نتایج به دست آمده، به طور شفاف و دقیق توضیح داده شود.

——————————————————-

Keywords

کلمات کلیدی مقاله.کلمات کلیدی بیان کننده موضوع مقاله هستند.

——————————————————-

Introduction

 مقدمه مقاله. در قسمت مقدمه، می‌بایست تاریخچه و اهمیت موضوع، مشکلات و نقاط ضعف روش‌های پیشین و رویکرد شما برای حل این مشکلات نوشته شود.

——————————————————-

Materials and methods

 مواد و روش‌هامورد استفاده در مقاله. در این قسمت کلیه مواد و دستگاه‌های استفاده شده، پروتکل انجام آزمایش(در مقالات تجربی) و روابط ریاضی، فرضیه‌ها، اثبات قضیه‌های ذکر شده، نرم افزارهای استفاده شده و مقادیر عددی پارامترها(در مقالات تئوری) به طور کامل نوشته می شود.

——————————————————-

Results

نتایج. نتایج عملی به دست آمده در یک مقاله.

——————————————————-

Discussion

  بحث. این بخش از مقاله به تفسیر و تعبیر نتایج و دستاوردهای پژوهش اختصاص دارد.

——————————————————-

Conclusion

  جمع بندی. این قسمت مرور بسیار مختصر از کل مقاله می‌باشد.

——————————————————-

Acknowledgment

 تقدیر و تشکر. در این بخش از افراد، موسسات یا ارگانهایی که به نحوی در انجام پژوهش به نویسندگان کمک تشکر و قدردانی می‌شود.

——————————————————-

References

مراجع. در این بخش مشخصات تمامی منابع و مقالاتی که در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده است، به طور کامل و دقیق نوشته می شوند.

——————————————————-

Appendix

 ضمیمه. در این قسمت مطالبی که مرتبط با متن مقاله بوده اما ذکر آن‌ها در متن اصلی در اولویت دوم قرار دارد، گنجانده می‌شود.

——————————————————-

Supplementary materials/Data

 موارد تکمیلی. در بعضی مقالات اطلاعات تکمیلی همچون عکس ، فیلم، جداول و … در قالب supplementary materials در سایت مجله گذشته می‌شود به طوری که دیگران بتوانند دانلود کنند و با استفاده از آن‌ها درک بهتری از نتایج و چگونگی انجام پژوهش بدست آورند.

——————————————————-

Guide for Author

بخشی در وبسایت ژورنالها که تمام قوانین نگارشی و اطلاعات لازم برای نوشتن مقاله را در اختیار نویسندگان علاقه مند جهت چاپ مقاله در آن ژورنال قرار می دهد.

——————————————————-

Cover Letter

 نامه‌ای است که از طرف نویسنده/ نویسندگان در مراحل ارسال مقاله به یک ژورنال ارائه می‌شود.

——————————————————-

Reviewers

 داورهایی که مقالات ارسالی به یک ژورنال را داوری می کنند و نظر خود را در ارتباط با چاپ، عدم چاپ و یا تغییرات یا اصلاحات مورد نیاز آن مقاله را به ژورنال اعلام می کنند.

——————————————————-

Suggest Reviewers

 در هنگام ارسال مقاله به برخی ژورنالها شما می توانید اسامی تعدادی داور را به ژورنال پیشنهاد دهید تا مقاله شما را داوری کنند. ارسال یا عدم ارسال مقاله شما برای داورهای پیشنهادی شما طبق نظر ژورنال صورت می گیرد.

——————————————————-

Oppose Reviewers

در هنگام ارسال مقاله به برخی ژورنالها شما می توانید اسامی افرادی را که به دلایلی مایل نیستید داور مقاله ارسالی شما باشند، به آن ژورنال اعلام کنید.

ادامه مطلب
PhD ،Ph.D یا Dr کدام صحیح است ؟ | تفاوت بین PhD, Ph.D., Dr. و کاربرد آنها

——————————————————-

Conflict of Interests

در فرآیند ارسال مقاله برای یک ژورنال در بخش Conflict of Interests بیان می‌گردد که نویسندگان در انجام پژوهش از هیچ لحاظی مشکلی نداشته و از ترتیب اسامی نوشته شده در مقاله نیز راضی هستند.

——————————————————-

Research Highlights

در فرآیند ارسال یک مقاله برای ژورنال در این قسمت نوآوری و نتایج ارزنده بدست آمده از انجام پژوهش در قالب جملات/ عبارت‌های تک خطی و با تعداد کلمات محدود نوشته می شود.

 

——————————————————-

Submitted

به مقاله ارسال شده برای یک ژورنال می گویند.

——————————————————-

Under review

زمانی که مقاله شما برای یک ژورنال ارسال می شود و در مرحله داوری است اصلاحا می گویند مقاله Under review (مقاله تحت داوری) است.

——————————————————-

Accept

پذیرش. حالتی است که مقاله شما جهت چاپ در یک ژورنال |ذیرش شده است.

——————————————————-

Revise

اصلاح. حالتی است که نظر داوران این است که مقاله شما باید اصلاح شود و دوباره در مرحله داوری قرار گیرد تا در نهایت در ارتباط با چاپ یا عدم چاپ آن در ژورنال تصمیم گیری شود.

——————————————————-

Minor revision

اصلاح جزیی. در مرحله اصلاح (revise) وقتی اصلاحات کوچکی مانند ایرادهای نگارشی، املایی و یا اصلاح برخی از جملات برای فهم و خوانایی بهتر مقاله از سوی داوران پیشنهاد می‌گرددبه آن اصلاح جزیی می گویند

——————————————————-

Major revision

اصلاح عمده. در مرحله اصلاح (revise) وقتی ایرادهای محتوایی و مفهومی به مقاله گرفته شود به آن اصلاح عمده می گویند.

——————————————————-

Reject

عدم پذیرش. حالتی است که ژورنال مقاله شما را جهت چاپ رد می کند و نمیپذیرد آن را چاپ کند.

——————————————————-

reject and resubmit

گونه ای از رد(reject) شدن یک مقاله در یک ژورنال است که مربوط به ضعیف بودن مقاله ارسال شده است و اگر نویسندگان، به دقت به پرسش‌های داوران پاسخ دهند و مقاله را اصلاح کنند امکان بازنگری و داوری مجدد وجود دارد و می توانند آن را مجدداً به مجله ارسال نمایند.

——————————————————-

complete reject

گونه ای از رد(reject) شدن یک مقاله در یک ژورنال است که به دلایل مختلف مقاله ارسال شده به طور کامل رد شده است.

——————————————————-

Comment

نظر داورهای یک ژورنال در ارتباط با پیشنویس مقاله ارسال شده به آن ژورنال.

——————————————————-

Revised manuscript

 نسخه اصلاح شده یک مقاله

——————————————————-

(DOI(Digital Object Identifier

DOI شناسه الکترونیکی است که برای هر مقاله چاپ شده در یک ژورنال یک عدد منحصر به فرد است.

——————————————————-

Plagiarism

سرقت ادبی. نوعی تقلب در آموزش نگارش مقاله است که در آن اگر جمله‌ای بدون هیچگونه تغییر و عیناً از مقاله دیگری کپی شود. عمده ژورناله از این نظر مقالات را با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند چک می کنند و در صورت کپی بودن جملات (حتی در صورتیکه رفرنس آن ذکر شده باشد)مقاله را رد می کنند.

——————————————————-

Data fabrication

ساختن جعلی نتایج. نوعی تقلب در آموزش نگارش مقاله است که در این حالت، نویسنده به صورت جعلی اطلاعات را ایجاد کرده و نتایج حاصل را در مقاله گزارش می‌کند.

——————————————————-

Data falsification

دستکاری نتایج. نوعی تقلب در آموزش نگارش مقاله است که در این حالت نویسنده نتایج به دست آمده را به گونه‌ای تغییر داده و عددسازی می‌کند که نتایج به وضعیت درست و مطلوب نزدیک باشند. در این مورد، و نتایج جدیدی جعل نشده است بلکه نویسندگان نتایج واقعی به دست آمده را طوری انحراف و تغییر داده‌اند که مشابه حالت مورد انتظار باشد.

 

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

09199631325 و 09353132500

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content selection is disabled!!