پایان نامه چیست ؟ | اهمیت ارائه پایان نامه با ارزش علمی بالا | مراحل تدوین پایان نامه :

در تمام دانشگاه های جهان، دانشجویان باید پیش از فارغ التحصیل شدن از مقطع تحصیلی فعلی خود، درجه علمی و دانشی که در آن مقطع کسب کرده اند را به مراجع علمی، ثابت نمایند. از سوی دیگر، مهم است که پایان نامه انجام شده در موضوعی مفید و کاربردی باشد، زیرا ممکن است اصناف صنعتی و یا دولتی، با به کار بستن یک موضوع پایان نامه، تحولی بزرگ ایجاد نمایند.

پایان نامه یا رساله (Thesis) سند و یا نوشتاری است که دانشجو، با توجه به مقطع تحصیلی خود آنرا انجام میدهد. این سند و یا نوشتار، باید بر اساس تحقیقات پیشین نوشته بشوند با این ویژگی که بتواند نوآوری ای نسبت به پایان نامه ها یا پروژه های تحقیقاتی پیشین داشته باشد.

اهمیت ارائه پایان نامه با ارزش علمی بالا

 • دانشجو: فارغ التحصیل شدن از مقطع فعلی

 • اساتید: افزایش درجه علمی اساتید در کشور و بین الملل

 • دانشگاه: افزایش درجه علمی دانشگاه در رتبه بندی جهانی و کشوری

 • کشور: افزایش امتیاز یک کشور در رتبه بندی جهانی و افزایش شانس برای پذیرش دانشجویان خارج از کشور

 • بین الملل: باعث تحول در سطح بین الملل و رشد کیفیت زندگی و جامعه علمی خواهد شد.


چند نمونه پایان نامه با ارزش

در ادامه می توان برخی پایان نامه ها که شامل ایده های بسیار مهم بوده اند ولی به صورت کتاب منتشر نشده اند. نمونه هایی از این رساله هارا می توانید به زبان انگلیسی از این وبسایت مطالعه نمایید.

تصویر روبرو نیز، یک پایان نامه تالیف شده در سال 1840 توسط سورن کی ئر کگارد با موضوعیت آیرونی سقراطی (The Irony of Socrates) است.


مراحل تدوین پایان نامه

تدوین رساله به طور معمول 7 مرحله دارد که با توجه به فرمت دانشگاه، باید تدوین و ارائه شوند.

 • انتخاب موضوع

 • نگارش پروپوزال

 • نگارش فصل اول

 • نگارش فصل دوم

 • نگارش فصل سوم

 • نگارش فصل چهارم

 • نگارش فصل پنجم

در بین مراحل بالا، انتخاب موضوع، مهمترین بخش نگارش رساله است و باید در هنگام انتخاب موضوع دقت بسیار زیادی داشت.