صحافی پایان نامه دانشگاه آزاد | صحافی پایان نامه دانشگاه دولتی | انجام پایان نامه دکتری ارشد

صحافی پایان نامه دانشگاه آزاد | صحافی پایان نامه دانشگاه دولتی

صحافی پایان نامه دانشگاه آزاد | صحافی پایان نامه دانشگاه دولتی

صحافی پایان نامه

صحافی پایان نامه :


ایزی تز : صحافی به منظور حفظ ماندگاری و زیبایی کتب و پایان نامه انجام می گیرد و آخرین مرحله از فرایند چاپ به شمار می رود.


صحافی آخرین مرحله از فرایند چاپ کتاب، پایان نامه و امثال آنها می باشد. صحافی به منظور تنظیم و به هم بستن صفحات پایان نامه و بصورت دو پوششی در طرح های متنوع انجام می شود. صحافی باعث حفظ و زیبایی هر چه بیشتر کتب و پایان نامه انجام می گیرد و باعث افزایش ماندگاری کتب در زمان های طولانی می شود.
پايان نامه نیز به عنوان یک کتاب پس از تايپ نهايي حتما بايد در تعداد نسخه های لازم (به تعداد استاد راهنما، استاد مشاور و دو نسخه كتابخانه مركزي) تكثير و صحافي گردد. هنگام صحافي پايان نامه رعايت نكات ذيل الزامي است:
1. چگونگي تنظيم روي جلد پايان نامه
جلد پايان نامه مشتمل برآرم دانشگاه يزد، نام دانشگاه يزد، نام دانشكده و گروه مربوطه، عنوان پايان نامه، نام و نام خانوادگي استاد/ استادان راهنما و مشاور، نام و نامخانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع مي باشد.(به ضميمه مراجعه كنيد).
توجه: درمورد رشته زبان انگليسي، به طوراستثناء شناسنامه انگليسي پشت جلد پايان نامه قرارمي گيرد.
2. تنظيم عطف پايان نامه
درعطف پايان نامه عنوان پايان نامه و نام ونام خانوادگي دانشجو و سال تحصيلي بايد نوشته شود.
3. تنظيم شناسنامه (فارسي و انگليسي) داخل پايان نامه
شناسنامه پايان نامه مشتمل بر نام دانشگاه يزد، نام دانشكده وگروه مربوطه، عنوان پايان ن امه، نام و نام خانوادگي استاد/استادان راهنما و مشاور، نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع مي باشد.
4. رنگ جلد پايان نامه

  • پايان نامه هاي دانشكده هاي علوم انساني، زبان وادبيات، اقتصاد ومديريت وحسابداري ، علوم اجتماعي و الهيات ميبد با رنگ آبي سورمه اي
  • پايان نامه هاي دانشكده هاي فني ومهندسي، مهندسي برق و كامپيوتر بارنگ سورمه اي
  • پايان نامه هاي دانشكده هنر و معماري بارنگ زرشكي
  • پايان نامه هاي دانشكده هاي علوم پايه، رياضي و فيزيك با رنگ سبز
  • پايان نامه هاي دانشكده منابع طبيعي و كويرشناسي با رنگ فيروزه اي
ادامه مطلب
فرمت بندی و اجزای پایان نامه | نحوه تنظیم مطالب پایان نامه

 

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

09199631325 و 09353132500

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content selection is disabled!!