راهنمای گام به گام جمع آوری داده | جمع آوری داده های پایان نامه | انجام پایان نامه دکتری ارشد

راهنمای گام به گام جمع آوری داده | جمع آوری داده های پایان نامه

راهنمای گام به گام جمع آوری داده | جمع آوری داده های پایان نامه |

راهنمای گام به گام جمع آوری داده | جمع آوری داده های پایان نامه

راهنمای گام به گام جمع آوری داده

جمع آوری داده

جمع آوری داده، فرآیند منظم گردآوری مشاهدات یا اندازه گیری ها است. تحقیق شما خواه برای اهداف تجاری، دولتی یا خواه برای اهداف آکادمیک باشد، جمع آوری داده، امکان به دست آوردن دانش دست اول و بینش اصلی در مورد مسئله تحقیق را می دهد.

 1. تعیین هدف تحقیق
 2. انتخاب روش جمع آوری داده
 3. برنامه ریزی رویکرد های جمع آوری داده
 4. جمع آوری داده
 5. سوالات متداول در مورد جمع آوری داده

گرچه روش ها و اهداف ممکن است بین رشته ها متفاوت باشد، با این حال روند کلی جمع آوری داده تا حد زیادی یکسان است. قبل از شروع جمع آوری داده، باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • هدف پژوهش
 • نوع داده ای که جمع آوری خواهید کرد
 • روش ها و رویکرد های مورد استفاده جهت جمع آوری، ذخیره و پردازش داده

برای جمع آوری داده با کیفیت بالا و مرتبط با اهداف خود، این چهار گام را دنبال کنید.

گام ۱: تعیین هدف تحقیق

قبل از شروع فرایند جمع آوری داده، باید دقیقاً آنچه را که خواهان دستیابی به آن هستید، شناسایی کنید. می توانید با نوشتن یک بیان مسئله شروع کنید: مسئله عملی یا علمی موردنظر که به آن می پردازید چیست و چرا این مسئله اهمیت دارد؟
در مرحله بعد، یک یا چند سوال تحقیقاتی را به منظور تعیین موضوع موردنظر تنظیم کنید. بسته به سؤالات تحقیق، ممکن است نیازمند جمع آوری داده های کمی یا کیفی باشید:

 • داده های کمی در اعداد و نمودارها بیان شده و از طریق روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
 • داده های کیفی با کلمات بیان شده و از طریق تفسیرها و طبقه بندی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

اگر هدف شما آزمایش یک فرضیه، اندازه گیری دقیق چیزی یا به دست آوردن بینش آماری در مقیاس بزرگ است، داده های کمی را جمع آوری کنید. در صورتی که هدف شما کشف ایده ها، درک تجربیات و یا به دست آوردن بینش دقیق درباره یک زمینه خاص است، داده های کیفی را جمع آوری کنید. اگر چندین هدف دارید، می توانید از رویکردی متشکل از روش های مختلط استفاده کنید که هر دو نوع داده را جمع آوری می کند.

نمونه هایی از اهداف تحقیق کمی و کیفی

شما در حال تحقیق در مورد درک کارکنان توسط مدیرعاملان آنها در سازمانی بزرگ هستید.

 • هدف اول، ارزیابی وجود یا عدم وجود تفاوت های قابل توجه در درک مدیران در بخش های مختلف و مکان های اداری است.
 • هدف دوم، جمع آوری بازخورد معنی دار از کارکنان به منظور کشف ایده های جدید برای اصلاح و بهبود مدیران است.

در این مثال، برای جمع آوری داده های کمی و کیفی از یک رویکرد روش ترکیبی استفاده می کنیم.

گام ۲: انتخاب روش جمع آوری داده

باید بر اساس داده های موردنظر برای جمع آوری، در مورد روش مناسب برای تحقیق تان تصمیم بگیرید.

 • تحقیق تجربی عمدتاً روشی کمی است.
 • مصاحبه ها / گروه های متمرکز و قوم نگاری روش هایی کیفی هستند.
 • نظرسنجی ها، مشاهدات، تحقیقات بایگانی و جمع آوری داده های ثانویه می توانند روش های کمی یا کیفی باشند.
دقت کنید که روشی را برای جمع آوری داده انتخاب کنید که به پاسخ مستقیم سؤالات تحقیق خود کمک  می کند.

روش های جمع آوری داده

 1. آزمایش

زمان استفاده:برای آزمایش یک رابطه سببی.
نحوه جمع آوری داده: دستکاری متغیرها و اندازه گیری تأثیرات آنها بر روی یکدیگر.

 1. نظر سنجی

زمان استفاده:  برای درک خصوصیات عمومی یا نظرات گروهی از افراد.
نحوه جمع آوری داده: توزیع لیستی از سوالات به صورت نمونه آنلاین، حضوری یا تلفنی.

 1. مصاحبه / گروه متمرکز

زمان استفاده: برای به دست آوردن درک عمیق از احساسات یا نظرات در مورد یک موضوع.
نحوه جمع آوری داده: پرسش شفاهی سؤالات آزاد از شرکت کنندگان در مصاحبه های فردی یا بحث های گروهی.

 1. مشاهده

زمان استفاده: برای درک موضوعی در شرایط طبیعی آن.
نحوه جمع آوری داده: اندازه گیری یا بررسی نمونه بدون تلاش برای تأثیر روی آن

 1. قوم نگاری

زمان استفاده: برای مطالعه مستقیم فرهنگ یک جامعه یا سازمان.
نحوه جمع آوری داده: عضویت و مشارکت در یک جامعه و ثبت مشاهدات و بازتاب های خود.

 1. تحقیقات بایگانی

زمان استفاده: برای درک وقایع، شرایط یا اقدامات فعلی یا تاریخی.
نحوه جمع آوری داده: دسترسی به دست نوشته ها، اسناد یا سوابق از طریق کتابخانه ها، مخزن ها یا اینترنت.

 1. جمع آوری داده های ثانویه
ادامه مطلب
انجام پروژه Matlab | انجام پروژه متلب با قیمت مناسب

زمان استفاده: برای تجزیه و تحلیل داده جمعیتی که به آنها دسترسی مستقیم ندارید.
نحوه جمع آوری داده: پیدا کردن مجموعه داده های موجود پیش جمع آوری شده از منابعی مانند آژانس های دولتی یا سازمان های تحقیقاتی.

گام ۳: برنامه ریزی رویکرد های جمع آوری داده

پس از انتخاب روش مورد استفاده، باید نحوه دقیق اجرای آن را برنامه ریزی کرده و مشخص کنید که برای انجام مشاهدات دقیق یا اندازه گیری متغیرهای مورد علاقه خود، چه روشی را دنبال خواهید کرد.
برای مثال، اگر در حال انجام نظرسنجی یا مصاحبه هستید، تصمیم بگیرید سوالات چه فرمی خواهند داشت؛ و درصورت انجام آزمایش، در مورد طرح آزمایشی خود تصمیم بگیرید.

عملیاتی سازی

گاهی اوقات متغیرها به طور مستقیم قابل اندازه گیری هستند: برای مثال، می توانید داده های مربوط به میانگین سن کارمندان را به سادگی با درخواست تاریخ تولد جمع آوری کنید. با این حال، اغلب افراد علاقه مند به جمع آوری داده هایی درباره مفاهیم انتزاعی تر یا متغیرهایی هستند که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست.

عملیاتی سازی به معنی تبدیل ایده های مفهومی انتزاعی به مشاهدات قابل اندازه گیری است. هنگام برنامه ریزی نحوه جمع آوری داده، باید تعریف مفهومی مبحث مورد مطالعه را به تعریف عملیاتی مبحث مورد اندازه گیری، تفسیر کنید.

نمونه عملیاتی سازی

تصمیم دارید از نظرسنجی برای جمع آوری داده های کمی استفاده کنید. مفهوم مورد نظر برای اندازه گیری، رهبری مدیران است. این مفهوم را می توان از دو طریق عملیاتی کرد:

 • از مدیران می خواهید مهارت های رهبری خود که شامل توانایی نمایندگی دادن، قاطعیت و قابلیت اعتماد است را در مقیاس های ۵ امتیازی ارزیابی کنند.
 • از کارمندان مستقیم آنها می خواهید تا درباره مدیران، راجع به همان موضوعات، بازخورد ناشناس ارائه دهند.

استفاده از رتبه بندی های متعدد از یک مفهوم واحد، به بررسی داده ها و ارزیابی اعتبار آزمون اندازه گیری، کمک می کند.

نمونه گیری

به دست آوردن داده ها به صورت سیستماتیک نیازمند توسعه یک برنامه نمونه گیری است. این  فرایند شامل تعیین جمعیت (گروهی که مایل به  نتیجه گیری در مورد آن هستید) و نمونه (گروهی که به جمع آوری داده از آنها می پردازید) است.
روش نمونه گیری، نحوه جذب شرکت کنندگان جدید یا دستیابی به اندازه گیری برای مطالعه را تعیین می کند. برای تصمیم گیری در مورد روش نمونه گیری باید عواملی مانند اندازه نمونه مورد نیاز، دسترسی به نمونه و چارچوب زمانی جمع آوری داده را در نظر بگیرید.

روش های استاندارد سازی

اگر چندین محقق درگیر موضوع هستند، باید راهنمای دقیقی را به منظور استانداردسازی روش های جمع آوری داده در مطالعه خود تهیه کنید؛ یعنی تدوین دستورالعمل های گام به گام به گونه ای که همه افراد در تیم تحقیق، داده ها را به روشی ثابت جمع آوری کنند – برای مثال با انجام آزمایشات تحت شرایط یکسان و استفاده از معیارهای عینی برای ثبت و طبقه بندی مشاهدات.

استاندارد سازی به اطمینان از اعتبار داده های شما کمک می کند و همچنین می توان از آن برای تکرار مطالعه در آینده استفاده کرد.

ایجاد برنامه مدیریت داده

قبل از شروع جمع آوری داده، باید در مورد نحوه سازماندهی و ذخیره داده های خود تصمیم بگیرید.

 • در صورت جمع آوری داده از افراد، به منظور جلوگیری از فاش شدن اطلاعات حساس (برای مثال اسامی یا شماره های شناسایی)، نیاز به ناشناس سازی و محافظت از داده ها دارید.
 • در صورت جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه یا فرمت های نوشتاری، لازم است به منظور حداقل رسانی تحریف، رونوشت ها یا ورود داده ها را با روش هایی منظم انجام دهید.
 • می توانید با داشتن سیستم سازمانی که بطور معمول از آن نسخه پشتیبان تهیه می شود، از دست دادن اطلاعات جلوگیری کنید.

گام ۴: جمع آوری داده

در نهایت، می توانید روش های منتخب خود را برای اندازه گیری یا مشاهده متغیرهای مورد علاقه به کار ببرید.

نمونه هایی از جمع آوری داده های کیفی و کمی

به منظور جمع آوری داده های مربوط به درک مدیران، برای نمونه ای از ۳۰۰ کارمند شرکت در بخش ها و مکان های مختلف، نظرسنجی ای حاوی سوالات باز و بسته تهیه می کنیم.
در سوالات بسته، شرکت کنندگان مهارت های رهبری مدیر خود را در مقیاس های بین ۱-۵ ارزیابی می کنند. داده های تولید شده عددی هستند و می توانند از نظر آماری برای میانگین ها و الگوها تجزیه و تحلیل شوند.
در سؤالات باز، از شرکت کنندگان ارائه نمونه مهارت هایی که مدیر در حال حاضر به خوبی انجام می دهد و مواردی که می تواند در آینده بهتر انجام دهد، خواسته می شود. داده های تولیدی کیفی هستند و می توانند از طریق تجزیه و تحلیل محتوا برای بینش های آینده طبقه بندی شوند.
برای اطمینان از ثبت داده های با کیفیت بالا به روشی منظم، بهترین روش های عملی موارد زیر هستند:

 • تمام اطلاعات مربوطه را هنگام به دست آوردن داده ثبت کنید. برای مثال، توجه داشته باشید که آیا یا چطور تجهیزات آزمایشگاهی در طی یک مطالعه تجربی مجدداً مورد سنجش قرار می گیرند.
 • انجام بررسی مجدد ورود داده های دستی برای یافتن خطاها.
 • در صورت جمع آوری داده های کمی، می توانید به منظور دریافت نشانه ای از کیفیت داده های خود، پایایی و اعتبار آن را ارزیابی کنید.
ادامه مطلب
استخراج مقاله از پایاننامه | چگونه از پایاننامه مقاله استخراج کنیم؟

سوالات متداول در مورد جمع آوری داده

جمع آوری داده چیست؟

جمع آوری داده، فرآیند منظم گردآوری مشاهدات یا اندازه گیری ها است؛ که در زمینه های مختلف توسط دانشگاهیان، دولت ها، مشاغل و سازمانهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

فواید جمع آوری داده چیست؟

مزایای قابل توجه جمع آوری داده های اصلی، هنگام انجام تحقیق:

 • می توانید جمع آوری داده ها را با اهداف خاص تحقیق خود تنظیم کنید (برای مثال درک نیازهای مصرف کنندگان یا کاربران بررسی کننده وب سایت شما)
 • می توانید برای پایایی و اعتبار بالا، فرایند را کنترل و استاندارد سازی کنید (برای مثال انتخاب اندازه گیری های مناسب و روش های نمونه گیری)

با این حال، اشکالاتی نیز وجود دارد: جمع آوری داده می تواند وقت گیر، پر کار و هزینه بر باشد. در برخی موارد، استفاده از داده های ثانویه جمع آوری شده توسط شخصی دیگر، بسیار کارآمدتر است، اما ممکن است داده ها از اعتبار کمتری برخوردار باشند.

تفاوت بین روش های کمی و کیفی چیست؟

تحقیقات کمی با اعداد و آمار، و تحقیقات کیفی با کلمات و معانی سر و کار دارند.
روش های کمی به شما امکان می دهد فرضیه را با جمع آوری و تجزیه و تحلیل منظم داده ها آزمایش کنید، در حالی که روش های کیفی به شما امکان می دهد ایده ها و تجربیات را به طور دقیق کشف کنید.

تفاوت بین پایایی و اعتبار چیست؟

پایایی و اعتبار هر دو در مورد این سوال هستند: یک روش با چه کیفیتی می تواند موضوعی را اندازه گیری کند:

 • پایایی به ثبات یک اندازه گیری اشاره دارد (آیا نتایج تحت همان شرایط می توانند بازتولید شوند یا خیر).
 • اعتبار به صحت و درستی اندازه گیری اشاره دارد (آیا نتایج واقعاً آنچه را که قرار است اندازه گیری کنند نشان می دهند یا خیر).
در صورت انجام آزمایش تجربی، باید اعتبار درونی و بیرونی آزمایش خود را نیز در نظر بگیرید.

عملیاتی سازی چیست؟

عملیاتی سازی، تبدیل ایده های مفهومی انتزاعی به مشاهدات قابل اندازه گیری است.
برای مثال، مفهوم اضطراب اجتماعی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، اما می توان آن را برحسب نمرات خود ارزیابی، اجتناب رفتاری از مکان های شلوغ یا علائم اضطراب جسمی در موقعیت های اجتماعی تعریف کرد.
قبل از جمع آوری داده، در نظر گرفتن نحوه عملیاتی سازی متغیرهای مورد نظر برای اندازه گیری، حائز اهمیت است.

 

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

09199631325 و 09353132500

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content selection is disabled!!