راهنمای ساختار پایان نامه ارشد | راهنمای ساختار پایان نامه دکتری | انجام پایان نامه دکتری ارشد

راهنمای ساختار پایان نامه ارشد | راهنمای ساختار پایان نامه دکتری

راهنمای ساختار پایان نامه ارشد | راهنمای ساختار پایان نامه دکتری

راهنمای ساختار پایان نامه ارشد | راهنمای ساختار پایان نامه دکتری

راهنمای ساختار پایان نامه ارشد | راهنمای ساختار پایان نامه دکتری :

پایان‌نامه یا تز یا رساله نوشتاری است که دانشجویان در موضوعی خاص مربوط به رشتهٔ تحصیلی خود، برای دریافت مدرک تحصیلی می‌نویسند. در پایان‌نامهٔ دانشجویان موضوع یا سؤالی را بررسی کرده و از راه تجزیه و تحلیل و یا تجارب عملی و یا آزمایشی به آن پاسخ می‌دهند. به بیان دیگر پایان‌نامه شامل استدلال موضوعی، ارائهٔ پژوهشی تجربی، حاصل کارآموزی و یا عصاره‌ای از درس‌های آموخته‌شده در دوران تحصیلی دانشجوست که با راهنمایی اساتید نگارش و تدوین می‌شود. پایان‌نامه با عنوان و محتوای تکراری در هیچ سیستم آموزشی و در هیچ مقطع تحصیلی‌ای تعریف نشده‌است و همهٔ دانشجویان موظف به نگارش پایان‌نامه با موضوع و محتوای جدید هستند. اغلب پایان نامه های دوره کارشناسی به صورت نوشتاری حاصل از گردآوری تحقیقات دیگر می باشد. در حالی که پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری لزوماً باید موضوع جدیدی را مورد هدف قرار دهد.

در بسیاری از متون از کلمهٔ «پایان‌نامه» برای نوشتار پایان دورهٔ دورهٔ کارشناسی و یا کارشناسی ارشد و از کلمهٔ «تز» و یا «رساله» برای نوشتار پایان دورهٔ دکتری استفاده می‌شود. تفاوت «تز» و «رسالهٔ دکتری» با پایان‌نامهٔ دورهٔ کارشناسی یا کارشناسی ارشد، جدیدبودن و نوآوری پژوهش‌های انجام‌شده و همچنین حجم بیشتر این تحقیقات در دورهٔ دکتری است. به عبارتی دیگر پایان نامه دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد گاهی می تواند ارائه نتایج پژوهشی توسعه گونه در مطالعات و تحقیقات پیشین باشد اما «تز» و یا «رساله» لزوماً باید نتایج حاصل از پژوهش ایده ای نوین و یا ارائه راه حلی برای مسئله ای که تاکنون حل نشده بوده است، باشد. معمولا پایان نامه ها از ساختارهای مشخصی تبعیت می کنند که در هر رشته برخی از مراحل متفاوت است. اما کلیات آنها در اکثر موارد یکسان است. بنابراین برای آشنایی شما در این مقاله، ساختار کلی یک پایان نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد را ارایه کرده ایم.

ادامه مطلب
انجام پروژه Matlab | انجام پروژه متلب با قیمت مناسب

۱ ـ فصل اول : کلیات تحقیق

 ۱۰۱ مقدمه

۲۰۱ بیان مساله

۳۰۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

۴۰۱ اهداف تحقیق

۰۱۰۴۰۱  هدف اصلی

۰۲۰۴۰۱ اهداف فرعی

۰۵۰۱ سئوالهای تحقیق ( در صورت تدوین فرضیه در این قسمت در بندی جداگانه اشاره شود )

۰۱۰۵۰۱ سئوال اصلی

۰۲۰۵۰۱ سئوالهای فرعی

۶۰۱ فرضیه های تحقیق

۱۰۶۰۱ فرضیه اصلی

۲۰۶۰۱ فرضیه های فرعی

۷۰۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق

۰۱۰۷۰۱ تعریف نظری

۰۲۰۷۰۱ تعریف عملیاتی

۲ ـ فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 ۰۱۰۲ مقدمه

۰۲۰۲ مبانی نظری تحقیق ( شامل تعاریف ، الگوها و مدل های مطرح )

۳۰۲ مروری بر پژوهش های داخلی

۳۰۳ مروری بر پژوهش های خارجی

۳۰۴ نقد پیشینه تحقیق

۳۰۵ چارچوب نظری تحقیق

۳ ـ فصل سوم : روش تحقیق

 ۰۱۰۳ مقدمه

۰۲۰۳ روش تحقیق

۰۳۰۳ جامعه آماری

۰۴۰۳ حجم نمونه

۰۵۰۳ روش نمونه گیری

۰۶۰۳ روش های گردآوری داده ها

۰۷۰۳ ابزار گردآوری داده ها

۰۸۰۳ روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات

۰۸۰۴ روش های تجزیه و تحلیل داده ها

۸۰۵ روش اجرا

۴ ـ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 ۰۴۰۱ مقدمه

۰۲۰۴ توصیف جمعیت شناختی نمونه تحقیق

۳۰۴ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق

۴۰۴ تحلیل داده ها متناسب با سئوالها و فرضیه های تحقیق

۵ ـ فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

 ۰۱۰۵ مقدمه

۰۲۰۵ تحلیل بر اساس مبانی نظری ، سئوالها و فرضیه های تحقیق

۰۳۰۵ بحث و جمع بندی

۰۱۰۳۰۵ تبیین مدل نهایی تحقیق ( در صورت ارائه مدل )

۰۴۰۵ پیشنهادات تحقیق بر اساس مبانی نظری ، سئوالها و فرضیه های تحقیق

۰۱۰۴۰۵ پیشنهادات کاربردی

۰۲۰۴۰۵ پیشنهادات سیاستگذاری

۰۳۰۴۰۵ پیشنهادات جهت تحقیقات آینده

ـ منابع

  • منابع فارسی
  • منابع لاتین
ادامه مطلب
انجام پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری

ـ ضمائم

  • نمونه ای از ابزارهای گردآوری داده ها
  • شواهد مستند گردآوری داده ها
  • نتایج تحلیل نرم افزاری داده ها

 

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

09199631325 و 09353132500

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content selection is disabled!!