انجام پایان نامه روانشناسی | انجام تضمینی پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه روانشناسی | انجام تضمینی پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه روانشناسی | انجام تضمینی پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه روانشناسی | انجام تضمینی پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه روانشناسی | انجام تضمینی پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی :

به منظور انجام تضمینی پایان نامه ارشد و دکتری در این بخش بک نمونه پروپوزال آماده با موضوع اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر اختلال اظطراب بیماری ارائه شده است. دانشجویان می توانند با ذکر منبع از این پروپوزال در انجام پایان نامه های خود استفاده نمایند.

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

اختلال اضطراب بیماری، اختلالي است كه بر اساس ترس معنادار از ابتلاء به يك بيماري جدي و يا فكر ابتلاي به آن بر اساس تفسير اشتباه آميز يك يا چند نشانه فيزيكي مشخص مي شود. اشتغال ذهني با موضوع بيماري حتي با اطمينان آفريني هاي مكرر و ارزشيابي هاي دقيق پزشكي نیز حداقل به مدت شش ماه دوام داشته و پريشاني و درماندگي معناداري را در زمينه هاي اجتماعي، حرفه اي و ساير زمينه ها ايجاد مي نمايد (انجمن روانپزشكي آمريكا1،2013).
افراد مبتلا به اختلال اضطراب بیماری سلامتی را  حالتي ايده ال در نظر گرفته كه در آن علامت يا نشانه جسماني خاصي قابل درك نيست (بارسكي2، 1993). اين افراد علائم جسماني را به صورت نشانه هايي از يك بيماري خطرناك دانسته (ماركوس و چرچ  ، 2003) و توانايي بهنجار كردن تعبيرهاي فاجعه آميزشان از علائم جسماني را ندارند (مك لود و هوهن – ساریس ، 1993).
همچنين افراد مبتلا به اختلال اضطراب بیماری خود را در معرض خطر بالايي براي مرگ در اثر يك بيماري خطرناك مي دانند (بارسكي، آهرن، بیلی، ساینتفورت، لیو و پیکنا  ، 2001). البته اين افراد خود را مستعد دريافت خطراتي كه از دنياي خارج (به شكل تصادف، جراحت يا تهاجم فيزيكي) ناشي مي شوند، نمي دانند، بلكه تهديد تجربه شده از جانب اين بيماران از درون و بدنشان ناشي مي شود. در نتيجه، این بيماران گوش بزنگ تغييرات بدني خود بوده و مستعد توجه افراطي بر احساسات و علائم بدني و تعبير اشتباه آميز اين علائم مي باشند (استارسويك  ، 2005).
حال با توجه به اینکه تدارك خدمات حرفه اي بهداشت رواني براي ارائه راهبردهاي درماني اثربخش به منظور مقابله با چالشهاي مربوط با اختلال اضطراب بیماری ضروری است، پژوهش در اين زمينه می تواند نقطه شروعی برای پژوهش در این حیطه باشد. طی سی سال گذشته نیز درمان اختلالات روانی گسترش یافته است و رویکردهای درمانی، اسامی مختلفی را به خود اختصاص داده اند، تخمین های اخیر، تعداد درمانهای روان شناختی را بیش از 400 نوع درمان گزارش کرده اند (پروچاسکا ،1381). یکی از این رویکردهای درمانی كه بطور گسترده در درمان اختلال اضطراب بیماری بكارگرفته شده، رویکرد شناختی رفتاری است. اما اغلب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب بیماری در پاسخ به درمانهای شناختی رفتاری موفق نبوده اند، آمارها حاكي از آن است كه  میزان موفقیت درمان شناختی رفتاری در درمان اختلال اضطراب بیماری بلافاصله بعد از درمان 55 درصد است و میزان بازگشت آن پس از شش ماه حدود 35 درصد است.  بنابراین تعجب آور نیست که اختلال اضطراب بیماری غالباً به صورت مزمن درآمده و نشانه های مرضی سالیان دراز پابرجا بمانند و در نتیجه یکی از مشکلات مهم روانپزشکان و روان درمانگران در رابطه با این اختلال عدم کارایی بالا و بازگشت مجدد این بیماری پس از درمان های ظاهراً موفقیت آمیز است ( فرر و ديگران،2007). در واقع یکی از مشکلات درمان های موجود در درمان اختلال اضطراب بیماری عود بالای این اختلال پس از درمان های به ظاهر موفقیت آمیز است.  بر همین اساس، یکی از درمان های جدید درمان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT1)است . (DBT)که بر یک دیدگاه دیالکتیکی از جهان استوار است بر این 3 اصل تأکید می کند:
1-    اصل تمامیت واقعیت و داشتن ارتباطات مشترک درونی
2-    اصل تضاد یا قطبیت
3-    اصل تغییر پیوسته و دایم
اصل اول به این معناست که هر سیستمی یک کل واحد است و افراد نه در انزوا٬بلکه در ارتباط با سیستم قرار دارند.
اصل دوم به این معناست که درون هر چیزی یا هر سیستمی٬نوعی قطبیت وجود دارد.
درباره اصل سوم٬فرض لینهان بر این است که واقعیت٬اساسا ماهیتی متناقض گونه دارد،مضاف بر اینکه هر واقعیتی در برابر واقعیت ضد خود نیز قد علم می کند.این خصیصه ی دیدگاه دیالکتیکی تغییر مدام یا پیوسته نامیده می شود.(اختلال شخصیت مرزی،علیلوـ شریفی ،1392).
رفتار درمانی دیالکتیکی چهار دسته مهارت بنیادین را به بیمار یاد می دهد که با استفاده از آنها هم بیمار می تواند شدت هیجانهای خود را کاهش دهد و هم اینکه می تواند در مواقع بحرانی تعادل هیجانی خود را حفظ کند.
1-    مهارتهای تحمل آشفتگی:
این مهارتها به  بیمارکمک می کنندتا با وقایع آشفته ساز ،بهتر مقابله کند این مهارتها ،بیمار را مقاوم تر بار می آورند و شیوه های جدیدبه بیمار یاد میدهند تا بتوانند اثرات آشفته ساز شرابط را کاهش دهند .
2- مهارتهای توجه آگاهی :
این مهارتها به بیمار کمک می کنند که زمان حال را با آگاهی بیشتر تجربه کنند، در عین حال که ذهن بیمار کمتر درگیر تجارب دردناک گذشته و تهدید های آینده شود .علاوه بر این ٰتوجه آگاهی ، ابزاری در اختیار بیمار قرار می دهند تا دست از قضاوت ها و افکار منفی (چه درباره خود و چه درباره دیگران ) بردارند.
3- مهارتهای نظر بخشی هیجانی :
این مهارتها به بیمار کمک می کنند تا احساس های خود را دقیق تر بشناسد و بتواند بدون درگیر شدن با هیجانهای آشفته ساز به مشاهده ی آن ها بپردازد .هدف این هارتها ، تنظیم یا تعدیل احساس های بیمار است بدون اینکه واکنش منفی و مخربی از خودشان بروز دهند .

4- مهارتهای ارتباط مؤثر :

این مهارتها ، ابزار جدیدی برای ابراز باورها ،نیاز ها ، محدودیت گزینی و چاره اندیشی مشکلات بین فردی، در اختیار بیمار قرار می دهند، هدف چنین مهارتهایی این است که در روابط بین فردی بیمار آسیب نبیند و با دیگران بر اساس اصل احترام متقابل رفتار کند .

حال با توجه به آنچه گفته شد و مزمن بودن اختلال اظطراب بیماری و عدم پاسخ گویی رویکرد های موجود و همچنین ادعای رویکرد رفتار درمانی دیالکتیکی مبنی بر درمان مشکلات مزمن و با توجه به فقدان پژوهش در این خصوص ، پژوهش حاضر درصدد است اثر بخشی رویکرد رفتاردرمانی دیالکتیکی را بر اظطراب بیماری مورد سنجش قرار دهد .

د – اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

با توجه به همبودی بالای اضطراب بیماری در بسیاری از اختلالات روانی، تلاش برای یافتن شیوه جدید جهت مقابله با این اختلال از جنبه های گوناگون دارای اهمیت است. نخست آن که با توجه به همبودی بالای اضطراب بیماری با اختلالات روانی ضرورت پژوهش در خصوص این اختلال و شیوه های مقابله با آن به حوزه اختلال اضطراب بیماری محدود نمی شود و چه بسا که پژوهش در این خصوص از وجوه مختلف برای فهم سایر اختلالات روانی نیز راهگشا باشد.
یکی از ضرورت های انجام پژوهش در این زمینه شیوع چشمگیر این اختلالات در زمان حاضر است. پدیده ای که تا حدی نتیجه شرایط خاص جوامع امروزی و بیماریها می باشد. در زمینه یابی های صورت پذیرفته شیوع یک تا دو ساله اختلال اضطراب بیماری سه تا ده درصد برآورد شده است. در نتیجه این اختلال بار سنگینی را بر نظام بهداشت روانی هر جامعه تحمیل می کند. حال با توجه به میزان شیوع و ناتوان کنندگی این اختلال، مبنای دیگر برای ضرورت انجام پژوهش در این خصوص یافتن شیوه درمانی مؤثر برای این اختلال می باشد.
در نهایت این که هر شیوه جدید در حوزه روان درمانی معمولا پژوهش های بسیاری را برای وارسی دقیق و نقادانه علت و اندازه اثربخشی آن شیوه برمی انگیزد. بخش قابل توجهی از پژوهش های انجام شده یا در حال انجام در گستره آسیب شناسی، روان درمانی و مشاوره به پژوهیدن وجوه مختلف مکاتب، شیوه ها و فنون درمانی اختصاص یافته است. در واقع هدف هر یک از رویکردهای درمانی دستیابی به الگوهای مؤثر و مقرون به صرفه است تا از این رهگذر در زمینه های مورد نظر به حل مشکلات بپردازد. طرح پژوهشی حاضر نیز با توجه به خلاءهای موجود در زمینه روان درمانی در مورد یکی از اختلالات روانی شایع به دنبال دستیابی به یک روش کارآمد برای درمان است. از همین رو تلاش برای بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی به عنوان درمان انتخابی بر افراد مبتلا به اختلال اضطراب بیماری که اختلالی مزمن است در فرایند تولید دانش انتخاب مناسبی به نظر می رسد.

ادامه مطلب
انجام پایان نامه در ساری | انجام پایان نامه در بابل | انجام پایان نامه در آمل | انجام پایان نامه در رامسر

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

اختلال اضطراب بیماری نام جدیدی است که در ویرایش پنجم DSM آمده است مولفان معتقدند با توجه به اینکه بیماران دارای  اختلال خود بیمار پندار این تشخیص را نوعی تحقیر قلمداد می کنند و رابطه درمانی خوب نیز بین درمانگران وبیماران ایجاد نمی شود بنا براین نام اختلال اضطراب بیماری دراین بیماران مناسب خواهد بود.افرادیکه اضطراب سلامتی بالایی رادر غیاب علائم جسمانی تجربه می کنند و علائم این افراد نمی تواند برای تشخیص یک اختلال اضطرابی کافی باشد، این گروه در  DSM-5تشخیص اختلال اضطراب بیماری می گیرند که تمرکز جدی روی نگرانیهای جسمی دارند وبا ملاکهای زیرقابل تشخیص می باشد. (انجمن روانپژشکی آمریکا،2013)
1)    اشتغال ذهنی با داشتن یا مبتلا شدن به یک بیماری جدی
2)    علائم جسمی وجود ندارد یا، اگر وجود دارد، فقط درحد خفیف  هستند. اگر وضعیت پزشکی دیگری وجود دارد یا خطر بالایی برای رشد وتوسعه یک وضعیت پزشکی (از قبیل تاریخچه قوی خانوادگی وجود دارد) موجود است، اشتغال ذهنی به وضوح بیش ازحد یا نا متناسب است.
3)    یک سطح بالایی از اضطراب در مورد سلامتی وجود دارد، و شخص به راحتی در مورد حالات سلامتی خود نگران می شود.
4)    فرد رفتارهای مرتبط با سلامتی را (از قبیل، بارها و بارها بدن خود را برای نشانه های بیماری چک می کند) بیش از اندازه انجام می  دهد. یا رفتارهای اجتنابی ناسازگارانه را( از قبیل، اجتناب از قرار ملاقات با پزشک و بیمارستانها ) به نمایش می گذارد.
5)    اشتغال ذهنی بیماری برای مدت 6 ماه حضور داشته، اما در بیماری خاص که ترسناک است ممکن است این دوره زمانی به شدت تغییرکند.
6)    اشتغال ذهنی مرتبط با بیماری نمی تواند با اختلال روانی دیگری از قبیل، اختلال علائم جسمانی، اختلال وحشت زدگی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال بد شکلی بدنی، اختلال وسواس-جبری، اختلال هذیانی،نوع بدنی بهتر توضیح داده شود.
تصریح کنید که آیا:
نوع مراقبت طلبی:درمان داروئی و پزشکی،شامل ویزیت پزشک یا انجام و بررسی های آزمایشگاهی، که به طور متناوب استفاده می شود است.
نوع مراقبت اجتنابی: درمان داروئی وپزشکی به ندرت استفاده می شود.

ویژگی های تشخیصی 

اغلب افرادیکه خود بیمار پندار هستند حالا به عنوان افراد دارای اختلال علائم جسمی طبقه بندی می شوند؛ با این وجود در یک بخش کمتری از نمونه ها در عوض تشخیص اختلال اضطراب بیماری به کار برده میشود. اختلال اضطراب بیماری مستلزم یک اشتغال ذهنی با داشتن یا مبتلا شدن به یک بیماری پزشکی غیر قابل تشخیص است (معیار A). علائم جسمانی وجود ندارند و اگر هم داشته باشند در حد خفیف هستند(معیارB). یک ارزیابی کامل شناسایی یک وضعیت پزشکی جدی را که عاملی برای نگرانیهای فرد باشد را رد می کند. در حالیکه نگرانی ممکن است از یک نشانه جسمی غیر پاتولوژیک یا احساس ناشی شده باشد؛ منشأ اولیه تنش یا پریشانی فرد ناشی از شکایت جسمانی نیست، بلکه بیشتر از اضطراب او در مورد معنی ومفهوم ، یا علتی ازشکایت(از قبیل تشخیص های مشکوک پزشکی) است. اگر یک نشانه یا علامت جسمی وجود دارد، آن اغلب یک احساس فیزیولوژیکی طبیعی (از فبیل سرگیجۀ وضعیتی)، یک عملکرد خود محدود کننده وخوش خیم(از قبیل وزوز گوش گذرا و ناپایدار )، یا یک ناراحتی بدنی که معمولانمی تواند به عنوان یک بیماری در نظر گرفته شود(مانند آروغ زدن) می باشد. اگر یک وضعیت پزشکی قابل تشخیص وجود داشته باشد، اضطراب و اشتغال ذهنی آشکارا بیش از حد و به شدت نامتناسب با وضعیت موجود می باشد(معیارB).شواهد تجربی و ادبیات موجود مربوط به تعریف قبلی DSM ازخود بیمار پنداری می باشد، و آن مشخص نیست که کاربرد آنها برای توصیف این تشخیص جدید به چه اندازه وچقدر دقیق باشد.

اشتغال ذهنی با این فکر که فرد مریض باشد با اضطراب اساسی و قابل توجهی در مورد سلامتی و بیماری همراه است(معیارC). افراد با اختلال اضطراب بیماری به وسیله شنیدن درمورد شخصی که در بستر بیماری افتاده یا خواندن یک داستان یا خبر مرتبط با سلامتی به راحتی در مورد بیماری حساس و گوش به زنگ می شوند. نگرانیهای موجود در مورد بیماری  تشخیص داده نشده به اطمینان بخشی مناسب پزشکی، تست های تشخیصی منفی، یا جریان خوش خیم پاسخ نمی دهد. تلاش و کوشش پزشکی در اطمینان بخشی وکاهش علامت نمی تواند نگرانیهای فرد را تسکین دهد و ممکن است آنها را افزایش دهد. نگرانیهای بیماری یک جایگاه ویژه در زندگی فرد، تأثیر فعالیتهای روزانه، وحتی ممکن است نتیجه درگیری ونا خوشی پنداشته شود. بیماری به عنوان یک ویژگی مرکزی از هویت فرد وتصویر فرد از خود و یک موضوع تکراری از مباحث اجتماعی ویک پاسخ بنیادی شخص به اتفاقات پر استرس زندگی تبدیل شود. افراد با اختلال بیماری اغلب بارها وبارها خودشان را( به عنوان مثال، امتحان گلویشان در آینه) آزمایش می کنند( معیارC). آنها در مورد بیماری مشکوک شان بیش از حد( از قبیل، جستجو در اینترنت) تحقیق و جستجو می کنند و بارها وبارها به دنبال اطمینان طلبی از خانواده، دوستان، یا پزشکان هستند. این نگرانیها ی پی در پی اغلب خسته کننده برای دیگران و ممکن است منجر به فشار قابل توجهی در خانواده شود. در بعضی موارد اضطراب منجر به اجتناب ناسازگارانه ازشرایط( از قبیل، ملاقات عضوبیمارخانواده) یا فعالیت ها( از قبیل، ورزش) که ترس این افراد ممکن است سلامتی آنان را به خطر بیاندازد.

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

این پژوهش به واسطه اینکه اثر بخشی رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک را بر اختلال اضطراب بیماری مورد سنجش قرار می دهد و  همچنین با عنایت به اینکه این پژوهش تا کنون در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار نگرفته دارای تازگی می باشد .

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

1-    تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش   اضطراب  بیماری
2-    تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر فراوانی درمان
3-    تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر هراس از مرگ
4-    تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر ترس از بیماری و ناخوشایندی
5-    تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر باورهای خود بیمار پندارانه
6-    تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر رفتارهای سلامتی

ی-  فرضيه ‏هاي تحقیق:

1-    رفتاردرمانی دیالکتیکی در کاهش اضطراب بیماری موثر است .
2-    رفتار درمانی دیالکتیکی در افزایش فراوانی درمان موثر است .
3-    رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش هراس از مرگ موثر است .
4-    رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش ترس از بیماری  و ناخوشایندی موثر است .
5-    رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش باورهای خود بیمار پندارانه موثر است .
6-    رفتار درمانی دیالکتیکی در افزایش رفتارهای سلامتی موثر است .

ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

تعریف مفهومی :
اضطراب بیماری
در DSM-V اختلال اضطراب بیماری بر اساس اشتغال ذهني با هراس از داشتن يك بيماري يا فكر ابتلاء به آن بر  اساس تعبير اشتباه آميز  علائم بدني يا كاركرد فيزيكي مشخص مي شود  ( انجمن روان پزشكي آمريكا، 2013).
تعریف عملیاتی :
منظور از اضطراب بیماری نمره آزمودنی ها در مقیاس نگرش به بیماری می باشد .
تعریف مفهومی :
رفتار درمانی دیالکتیکی رویکردی است که به بیمار کمک می کند که زمان حال را با آگاهی بیشتری تجربه کند ، احساس های خود را دقیق تر بشناسد و بتواند هیجانهای آشفته ساز خد را تنظیم و تعدیل کند .
تعریف عملیاتی :
منظور از DBT رویکرد درمانی لینهان می باشد که طی 12 جلسه به مراجعان آموزش دادخ می شود .

ادامه مطلب
انجام پایان نامه در مرند | انجام پایان نامه در تربت مراغه | انجام پایان نامه در میانه

5-روش شناسی تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
از میان مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر خوی که مبتلا به اختلال اضطراب بیماری می باشند، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی وگروه گواه گمارده خواهند شد. این پژوهش به منظور اثربخشی رویکرد رفتار درمانی دیالکتیکی  در افراد مبتلا به اضطراب اختلال بیماری  طرح ریزی شده است. با توجه به هدف و فرضیه های مطرح شده، روش این پژوهش از نوع آزمایشی خواهد بود. در این پژوهش سپس مقیاس نگرش به بیماری  بر روي كليه اعضاء گروهها  به عنوان پيش آزمون اجرا خواهند شد. آنگاه گروه آزمايشي 12 جلسه آموزش رفتار درمانی دیالکتیکی را به شكل گروهي  دریافت خواهد کرد. طي اين مدت گروه كنترل هيچ مداخله اي دريافت نخواهد كرد. پس از اتمام فنون انجام شده، آزمونها به عنوان پس آزمون اجرا خواهند شد .
جدول نحوه کاربست متغیرها
پس آزمون    متغیر آزمایشی    پیش آزمون    گروه
T2    X1    T1    (گروه آزمایشی)

T2    –    T1    (گروه گواه)
.
ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
–    اضطراب بیماری
– رفتار درمانی دیالکتیکی

ج –  شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

مقیاس نگرش به بیماری IAS  :
این پرسشنامه در سال 1986 توسط کلنر ساخته شد که شامل 29 پرسش در مقیاس لیکرت 5 درجه ای از 0 تا 4 نمره گذاری می شود و به منظور اندازه گیری خود بیمار پنداری طراحی شده است . فرم اصلی این مقیاس شامل 9 زیر مقیاس است اما در پژوهش های بعدی که در خصوص ساختار عاملی این پرسشنامه صورت گرفت هاجیستاوروپلوس و آسماندوسون (1998 ، به نقل از نویز وودمن ، بادکین و یاگلا  ، 2004) ، پنج عامل را مورد شناسایی قرار دادند . در ایران این پرسشنامه توسط عطری فرد و همکارن مورد بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش 5 عامل ترس از بیماری و نا خوشایندی ، فراوانی درمان ، باورهای خود بیمار پندارانه و آثار و علائم ، رفتار سلامتی و هراس از مرگ مورد شناسایی قرار گرفتند که هر یک به ترتیب شامل 7،3،10،4 و 3 گویه هستند . بررسی همسانی درونی  زیر مقیاس ها حاکی از آن است که همگی زیر مقیاس ها دارای همسانی درونی مطلوبی می باشند ( بالای 70/0 ) . همچنین در این پژوهش مشخص شده که بین عامل 1 ، 2 و 4 با مقیاس خود بیمار پنداری MMPI و بین عامل 1 و 3  با خرده مقیاس نشانه های بدنی SCL-90R و بین عامل 3  با خرده مقیاس نشانه های بدنی GHQ رابطه متوسط وجود دارد و تنها بین عامل 5 با مقیاس های دیگر رابطه معنی دار وجود ندارد .(به نقل از قربانعلی پور و همکاران ، 1391) .

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه پژوه*ش حاضر شامل کلیه افراد ساکن شهرخوی که مبتلا به اختلال اضطراب بیماری بوده و برای درمان در طول ماههای مرداد تا مهر سال 93 به یکی از مراکز مشاوره شهر خوی مراجعه نموده اند. براي انتخاب نمونه از بین  مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره كه مبتلا به اختلال اضطراب بیماری مي باشند30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آموزش آزمایش و گروه گواه جایگزین خواهند شد.
ملاکهای ورورد آزمودنی ها به نمونه پژوهشی عبارت بودند از:
1)    تشخيص اصلي آنها بر اساس ملاکهای ویرایش پنجم کتابچه راهنمایی تشخیصی آماری اختلالات روانی اختلال اضطراب بیماری باشد كه با هیچ یک از دیگر اختلالهای محور I همبودی نداشته باشد.
2)    بیمار تحت دارو درمانی یا روان درمانی برای مشکل فعلی نباشد.
3)    مشکل فرد ناشی از مصرف دارو یا مواد نباشد.
مشکل فرد ناشی از بیماری جسمانی یا نورولوژیکی خاصی نباشد.

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

تجزيه و تحليل داده ها در دو بخش توصيفي و استنباطي انجام شد. تحليل توصيفي داده ها براي محاسبه شاخصها و رسم جداول و نمودارها انجام شد. از آنجا كه طرح اين تحقيق پيش آزمون، پس آزمون و پی گیری با گروه كنترل بود بهترين روش براي آزمون فرضيه ها تحليل كوواريانس مي باشد (دلاور، 1374).

منابع :

1-    پروچاسکا، جیمز. او. و نورکراس، جان. سی. (2000). نظریه های رواندمانی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات رشد.)1381.(
2-    مسعود قربانعلی پور و علی اسماعیلی (1391 ) . اثر بخشی طرحواره درمانی بر خود بیمار پنداری ، مجله مطالعات بالینی (6) . 23-25
3-    مجید محمود علیلو ، محمد امین شریفی . (1392 ) . اختلال شخصیت مرزی . تهران انتشارات ارجمند .
4-    مک کی ، وود ، جفری برنتلی . (2007) . مترجم : حمید پور ، جمعه پور ، اندوز . ( 1355) . تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی ، تهران : انتشارات ارجمند .

5-    American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th edn.). Washington, DC: Author.
6-    American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington.
7-    Barsky A.J. (1992). Hypochondriasis and obsessive compulsive disorder. Psychiatric Clinics of North America 15: 791-801.
8-    Barsky, A.J. (1993). The diagnosis and management of hypochondriacal concerns in the elderly. Journal of Geriatric Psychiatry, 26,129-141.
9-    Barsky, A.J., & Klerman, G.L. (1983). Overview: Hypochondriasis, bodily complaints, and somatic styles. American Journal of Psychiatry, 140,273-283.
10-    Barsky, A. J., Coeytaux, R. R., Sarnie, M. K., &Cleary, P. D. (1993). Hypochondriacal patients’ beliefs about good health. American Journal of Psychiatry, 150, 1085–1089.
11-    Barsky, A. J., Ahern, D. K., Bailey, E. D., Saintfort, R., Liu, E. B., & Peekna, H. M. (2001). Hypochondriacal patients’ appraisal of health and physical risks. American Journal of Psychiatry, 158,783–787.
12-    Belsky. J. (1999). The psychology of aging .belsky, brooks/cole publishing company.:P 368.
13-    Clark, D.M., Salkovskis, P.M., Hackman, A., Wells, A., Fennell, M., Ludgate, J., Ahmad, S.& Richards, H.C. (1998). Gelder M: Two psychological treatments for hypochondriasis. A randomized controlled trial. Br J Psychiatry; 173: 218–225.
14-    Furer, P., Walker, J. R., Chartier, M. J., & Stein, M. B.(1997). Hypochondrial concerns and somatization in panic disorder. Depression and Anxiety, 6, 78 – 85.
15-    Hiebert, C., Furer, P., McPhail, C., & Walker, J. R. (2005). Death Anxiety: A central feature of hypochondriasis. Depression and Anxiety, 22, 215-217.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام تضمینی پایان نامه ارشد و دکتری روانشناسی با ما در ارتباط باشید.

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

09199631325 و 09353132500

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content selection is disabled!!