انجام پایان نامه در بومهن | انجام پایان نامه در رودهن | انجام پایان نامه در پردیس تهران

انجام پایان نامه در بومهن | انجام پایان نامه در رودهن | انجام پایان نامه در پردیس تهران

انجام پایان نامه در بومهن | انجام پایان نامه در رودهن | انجام پایان نامه در پردیس تهران

انجام پایان نامه در بومهن | انجام پایان نامه در رودهن | انجام پایان نامه در پردیس تهران

انجام پایان نامه در بومهن | انجام پایان نامه در رودهن | انجام پایان نامه در پردیس تهران :

ترتیب فصل ها و نحوه قرار گیری بخش ها در پایان نامه به شرح فوق میباشد. علاوه بر اینکه دانشجو باید تعداد فصول و مطالب و سر فصل های هر قسمت را بشناسد باید با نحوه نگارش اصولی در هر بخش نیز آشنا شوید. هر فصل صفحات جداگانه با موضوعات مختلف دارد که محتوای کل صفحات پایان نامه به ترتیب زیر میباشند:

ترتیب صفحات کل پایان نامه:

 1. روی جلد: گالینگور(چرمی)
 2. صفحه عنوان فارسی: بدون شماره صفحه
 3. صفحه بسم اله الرحمن الرحیم (در برخی از دانشگاه ها قبل از صفحه عنوان فارسی ارایه می شود): بدون شماره صفحه
 4. برگه داوری: بدون شماره صفحه
 5. صفحه تقدیم: بدون شماره صفحه
 6. صفحه سپاسگزاری: بدون شماره صفحه
 7. چکیده فارسی: بدون شماره صفحه
 8. فهرست مطالب: آغاز نشانه گذاری صفحه با حروف ابجد
 9. فهرست جداول: ادامه نشانه گذاری صفحه با حروف ابجد
 10. فهرست نمودارها: ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد
 11. فهرست شکل ها : ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد
 12. فهرست نقشه ها : ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد( از اینجا به بعد فصول آغاز می شود و موارد بعدی مربوط به بعد از فصول می شود)
 13. پنج فصل پایان نامه
 14. منابع: شماره صفحات داخل فصول ادامه می یابد.
 15. پیوست ها: نشانه گذاری با حروف ابجد از ابتدا آغاز می شود.
 16. چکیده انگلیسی: شماره صفحه ندارد.
 17. صفحه عنوان انگلیسی: شماره صفحه ندارد.
 18. پشت جلد: گالینگور(چرمی)
 19. عطف: گالینگور (چرمی)
ادامه مطلب
انجام پایان نامه در اسلام‌شهر | انجام پایان نامه در شهریار | انجام پایان نامه در قدس و ملارد

برای نگاشتن بخشهای مختلف گزارش از قلمهای زیر استفاده شود:

متن فارسی و انگلیسی:

 • فارسی:۱۴ Lotus B
 • انگلیسی:Times New Roman 12

صفحه عنوان,فصل

 • B Titr Bold 20
 • Times New Roman 18

عنوانهای اصلی

 • B Lotus Bold 14
 • Times New Roman 12

عنوان های فرعی

 • B Lotus Bold 13
 • Times New Roman 11

عنوان جدول ها و شکل ها (نمودارها)

 • ۱۱ B Bold Lotus
 • Times New Roman 9

درون جدول ها و شکل ها نمودارها

 • ۱۰ Lotus B
 • Times New Roman 9

درون جدول ها و شکل ها نمودارها

 • ۱۰ Lotus B
 • Times New Roman 9

زیرنویسهای فارسی و انگلیسی

 • ۱۰ Lotus B
 • Times New Roman 9

نکات:

 • قلم عنوان چکیده فارسی و انگلیسی مطابق با عنوان اصلی و قلم متن آن مطابق با متن گزارش است.
 • قلم عنوان فهرست منابع فارسی و انگلیسی مطابق با عنوان اصلی و شرح آن با یک فونت کوچکتر از قلم متن درج شود.
 • آغاز پاراگرافهای متن اصلی به اندازه ۵/۰ سانتیمتر تورفتگی داشته باشد.

 

انجام پایان نامه در بومهن | انجام پایان نامه در رودهن | انجام پایان نامه در پردیس تهران

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید : 09199631325 و 09353132500

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content selection is disabled!!