انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی | آموزش انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی | آموزش انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی | آموزش انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی | آموزش انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی :

در بخش قبل با نحوه انجام فصل سوم پایان نامه آشنا شدید. در این بخش یک نمونه فصل سوم در رشته مدیریت و برنامه ریزی ورزشی ارائه شده است تا دانشجویان بتوانند با استفاده از این الگو اقدام به انجام فصل سوم پایان نامه خود نمایند.

3-1- مقدمه

        در این فصل از پایان نامه روش اجرای تحقیق و نحوه انجام پایان نامه به طور مشروح بیان شده است. جامعه و نمونه آماری، متغیرهای مورد مطالعه، روش جمع‌آوری اطلاعات و ابزار اندازه‌گیری به همراه روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری و روش‌های آماری جهت بررسی فرضیات  تحقیق ارائه شده است.

3-2- روش پژوهش 

        این پایان نامه از نوع تحقیقات توصیفی– مقایسه‌ای است که در آن وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین‌المللی مقایسه شده است. در این پژوهش با تهیه چک لیست و با حضور در کلیه استخرهای منتخب، اطلاعات مورد نظر به کمک چک لیست تکمیل شد و با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نحوه و چگونگی جمع‌آوری اطلاعات به صورت مشاهده منظم حضوری محقق انجام گرفت و داده‌های جمع‌آوری شده جنبه عینی دارد.

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق

       جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی استخرهای سرپوشیده استان گیلان است که بر اساس آمار  هیئت شنای استان گیلان در سال  1391، تعداد 29 استخر بوده است. از بین این استخرهای سرپوشیده 21  استخر در زمان جمع‌آوری اطلاعات فعال و قابل برسی بودند که به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت.

ادامه مطلب
انجام پایان‌ نامه کرمانشاه | انجام پایان‌ نامه دکتری کارشناسی ارشد رساله دکترا در کرمانشاه

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات

        در انجام این پایان نامه برای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از پرسشنامه‌ها‌ی ویژگی‌های دموگرافیک و اطلاعات نیروی انسانی و چک لیست محقق‌ساخته در بخش ایمنی و بهداشت استخرهای سرپوشیده استفاده شد.

3-4-1- ویژگی های دموگرافیک

      این پرسشنامه با 9 سوال ، ویژگی‌های جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، نوع مدرک تحصیلی، سابقه نجات‌غریق، مدیریت، درجه مدرک نجات‌غریق و شرکت در دوره‌های آموزشی را اندازه‌گیری کرده است.

3-4-2- ایمنی و بهداشت 

      در بخش ایمنی و بهداشت معیارهای مورد نیاز از طریق چک لیست جمع آوری و چک لیست از روش ترکیبی و موارد زیر توسط محقق تهیه شد:
1-    مطالعه مبانی نظری و استانداردهای ملی و بین المللی در مورد ایمنی و بهداشت استخرها.
2-    ادبیات تحقیق و مشاهده برخی از دلائل بروز آسیب‌ها و تهدیدات در استخرها.

مطالعه چک لیست‌های موجود در داخل کشور( وزارت بهداشت و درمان [73] و فدراسیون نجات‌غریق [33] و سایر کشورها ازجمله‌آمریکا.

      پیش از کسب اطلاعات از موارد فوق، در ارتباط با فرضیه‌های تحقیق در بخش ایمنی و بهداشت در مجموع برای هر فرضیه پرسش‌های مخصوص به آن تهیه شده است. در بخش بهداشت، آب استخر تعداد 14 سوال باز پاسخ وجود دارد که شیوه اندازه‌گیری آن در زیر اشاره شده است و در سایر بخش‌ها، پرسش‌ها دارای دو گزینه‌ی، دارد و ندارد بود که گزینه‌ی دارد آن با مقیاس پنج ارزشی لیکرت تنظیم شده است، که دارای 6 سوال و منظور از هر سوال با توجه به استانداردها منظور از گزینه‌ی ندارد یعنی دارای نمره 1 منظور از گزینه کاملا  نامناسب یعنی دارای نمره 2 از معیارهای استاندارد، منظور از گزینه‌ی نامناسب یعنی دارای نمره 3 از معیارهای استاندارد، منظور از گزینه‌ی تاحدی مناسب یعنی دارای نمره 4 از معیارهای استاندارد ، منظور از گزینه‌ی مناسب یعنی دارای نمره 5 از معیارهای استاندارد، منظور از گزینه‌ی کاملاً مناسب یعنی دارای نمره 6 از معیارهای استاندارد می‌باشد و با روش‌های زیر اعتبار و پایایی هر پرسش تعیین شد، سپس محقق به صورت حضوری به محل استخرها مراجعه و با توجه به استانداردها و مبانی نظری تحقیق نسبت به کامل کردن چک لیست اقدام نمود.

ادامه مطلب
آموزش نگارش فهرست مطالب در پایان نامه

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

09199631325 و 09353132500

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *