انجام پایان نامه عمران | هزینه های انجام پایان نامه عمران | آموزش پایان نامه نویسی

انجام پایان نامه عمران | هزینه های انجام پایان نامه عمران | آموزش پایان نامه نویسی

انجام پایان نامه عمران | هزینه های انجام پایان نامه عمران | آموزش پایان نامه نویسی :

انجام پایان نامه عمران در بیشتر دانشگاه های در سه حوزه تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی صورت می گیرد. هزینه انجام پایان نامه عمران عمدتا در بخش پایان نامه های آزمایشگاهی بوده و در این حوزه صرف خرید مصالح و عدوات لازم برای انجام پایان نامه می گردد.

دانشجویانی که انجام پایان نامه خود را به صورت آزمایشگاهی انتخاب می کنند ددر بیشتر موارد مورد حمایت دانشگاه نیز هستند. دانشگاه های دولتی مبلغی در حدود 700000 الی 1500000 تومان کمک هزینه انجام پایان نامه عمران در اختیار دانشجویان این رشته قرار می دهند.
در دانشگاه های آزاد نیز دانشجویان می توانند با چاپ مقاله isi اقدام به دریافت هزینه انجام پایان نامه نمایند. که پس از انجام پایان نامه و چاپ مقاله isi از آن اقدام به دریافت هزینه انجام پایان نامه خود می نمایند.

انجام پایان نامه عمران در حوزه های تحلیلی و عددی نیز می تواند هزینه بر باشد. در این زمینه ها هزینه هایی همچون تهیه لایسنس نرم افزار مورد استفاده در پایان نامه و همچنین هزینه های مربوط به خرید برخی منابع و کتب خارجی مورد استفاده در پایان نامه بیشتر از سایر موارد است که در بیشتر موارد توسط دانشگاه مربوطه تامین اعتبار می گردد. در نهایت می توان هزینه انجام پایان نامه عمران را در حوزه های مختلف به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

هزینه انجام پایان نامه عمران در حوزه عددی: هشتصد هزار الی یک میلیون پانصد هزار تومان

هزینه انجام پایان نامه عمران در حوزه تحلیلی: پانصد هزار الی یک میلیون تومان

هزینه انجام پایان نامه عمران در حوزه آزمایشگاهی: 2 میلیون الی 5 میلیون تومان

 

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

09199631325 و 09353132500

error: Alert: Content selection is disabled!!