انجام پایان نامه علوم سیاسی | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دکترا علوم سیاسی

انجام پایان نامه علوم سیاسی | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری دکترا علوم سیاسی

در این بخش به منظور کمک به دانشجویان رشته علوم سیاسی در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی نمونه فصل اول پایان نامه این رشته ارائه شده است. دانشجویان می توانند جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی از این فایل با ذکر منبع استفاده نمایند.

مقدمه:

تاريخ كشورمان به بلنداي نام ايران مهد بزرگاني بوده است كه همواره نامشان بر تارك اعصار مي درخشد بزرگاني كه بررسي زندگي و انديشه آنان جذاب و قابل تامل است. سيدمحمد طباطبايي يكي از روحانيون و چهره هاي سياسي دوره قاجار است كه سهم بسزائي در انقلاب مشروطه دارد و در كنار سيدعبدالله بهبهاني به سيدين سندين شهرت يافتند.
اتحاد اين دو به روايت تمام مورخين معاصر باعث پيشرفت كار مشروطه خواهان تا  صدور دستخط مشروطيت توسط مظفرالدين شاه شد.
سيدمحمد طباطبايي بدليل مسافرتهاي مختلف ‌به‌كشورهاي همسايه وارتباط با شخصيت‌هايي چون سيدجمال الدين اسد آبادي و مطالعه روزنامه ها و مجلات  آن كشورها به اوضاع آن روزگار كاملا آگاه بود  البته شاگردي شيخ هادي نجم آبادي هم از قبل وي را متاثر ساخته بود.
تلاش طباطبايي در طول تحصن در عبدالعظيم  و مهاجرت به قم تا صدور دستخط مشروطيت از سوي مظفرالدين شاه همگي گواه اين مسئله است كه طباطبايي صادقانه، و آگاهانه در پي دستيابي به مشروطه بود مظفرالدين شاه به هنگام نطق در اولين مجلس شوراي ملي از طباطبايي قدرداني كرد شاه با همه سادگي كه داشت حوادث زمان خود را سنجيده بود و متوجه شخصيت صادق و بي غرض سيدمحمد شده بود.
طباطبايي پس از پيروزي انقلاب مشروطه به دليل جايگاه قابل اعتمادي كه داشت همراه با بهبهاني همواره در مجلس حضور داشتند و ناظر بر كار مجلس و وكلا بودند و تا زمان به توپ بستن مجلس و تبعيد به خراسان از تلاش باز نايستاد.
پس از بازگشت از خراسان بدليل شهادت شيخ فضل الله و سپس ترور سيدعبدالله و نيز نتيجه انقلاب مشروطه و حال بيمار و زار خود مايوس و نااميد از زحماتي كه كشيدند  همواره مي گفت: « سركه ريختیم شراب شد.»

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی حاضر شامل دو بخش اصلي است:
بخش اول كه شامل زندگي نامه طباطبايي است دو فصل دارد
فصل اول شامل خاستگاه خانوادگي، تولد، كودكي و تحصيلات طباطبايي و واكنش ناصرالدين شاه به هنگام ورود طباطبايي به تهران، دوران ميانسالي، دارائي و املاك وي، فرزندان و تا زمان مرگ طباطبايي را مورد بررسي قرار داده است.
فصل دوم:
شامل ريشه هاي فكري سيدمحمد طباطبايي است.
كه شامل بررسي انديشه هاي طباطبايي در مورد عدالت، مساوات، آزادي و بررسي نظريات وي در خصوص نظام حكومتي را در بردارد.
بخش دوم پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی انجام شده كه در واقع بخش مهم و اصلي به  حساب مي آيد شامل شش فصل است
فصل اول ابتدا فعاليتهاي سياسي، فرهنگي سيدمحمد، ورود طباطبايي به ايران بررسي شده
فصل دوم: در مورد طباطبايي و مشروطيت است.
در اين فصل تاسيس انجمن مخفي- ماجراي مسيونوز بلژيكي بررسي شده- طباطبايي در فرايند انقلاب و پيگيري مطالبات توسط طباطبايي را در بر دارد.
در فصل سوم مهاجرت صغري و نقش طباطبايي بررسي شده است. شامل موعظه طباطبايي و نامه هاي طباطبايي به مظفرالدين و عين الدوله مي باشد.
فصل چهارم: مهاجرت كبري تا صدور فرمان مشروطه بررسي شده و جايگاه طباطبايي در انجمن مخفي دوم و رابطه‌اش با انجمن ملي سخن به ميان آمده است.
فصل پنجم: طباطبايي و مجلس شوراي ملي اول تا طباطبايي و استبداد صغير و نهايتا به توپ بستن مجلس توسط محمد علي شاه و تبعيد طباطبايي به مشهد و بازگشتش به تهران بررسي شده است.
فصل ششم: با نگاهي به فراموشخانه و جايگاه طباطبايي در لژ بيداري و جامع آدميت بحث را خاتمه داده است.
در پايان نتيجه گيري  از پژوهش و تحقيق بعمل آمده است.

نقد و بررسي منابع:

خوشبختانه در زمينه انقلاب مشروطيت منابع زيادي موجود است و با توجه به شخصيت معنوي و جايگاه سیاسي و اجتماعي سيدمحمد طباطبايي  در اكثر آنها از ايشان ياد شده است بنابراين دسته بندي آنها به ترتيب زير مي باشد.
اسناد
به عنوان معتبرترين منبع و مأخذ براي گردآوري اطلاعات تاريخي براي كار پژوهشي لازم است و گوشه هاي مبهم وتاريك از زندگي شخصيت را روشن مي نمايد در اين كار از تاريخ مشروطيت به روايت اسناد كتابخانه مجلس جلد «1» به نام- روحانيت و مجلس جلد «1» تدوين عبدالحسين حائري استفاده شده است.
در حال حاضر مراكز تاريخي متعددي از جمله سازمان اسناد ملي ايران، مجلس شوراي  اسلامي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، وزارت خارجه، و اسناد رياست جمهوري و مراكز ديگري  فعاليت دارند كه هر يك بخش مهمي از اسناد را در اختيار دارند.
يكي ديگر از منابع مهم براي پژوهشهاي تاريخي روزنامه و مجلات هستند مطبوعات قبل از انقلاب مشروطه نقش زيادي در بيدار كردن مردم  از خودشان نشان دادند و گام بلندي در انقلاب برداشتند كه پس از صدور فرمان مشروطيت بر تعداد روزنامه افزوده شد.
وضعيت روزنامه ها هم هميشه تابع اوضاع سياسي است دوران خفقان بر آن سخت مي‌گرفتند پس از مشروطه آمارشان بيشتر است پس از به توپ بستن مجلس و استبداد صغير توقيف و تعطيلي بسياري  از روزنامه ها ر ا به دنبال داشت.
1- روزنامه مجلس شماره 1-222 تهران انتشارات كتاب خانه، موزه و مركز  اسناد مجلس شواري اسلامي و مركز مطالعات  و تحقيقات رسانه ها 1375
2- روزنامه صور اسرافيل-  ميرزا علي اكبر خان دهخدا  و ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل گردانندگان این روزنامه اند  اهميت روزنامه صور اسرافيل را آگاهي سياسي، قلم و افكار این دو به حدي رساند كه تيراژ اين روزنامه به 24 هزار شماره مي رسيد و در هفته  چون بيرقي در قلب مردم ستمديده به اهتزار درآمده است. عضويت دهخدا و ميرزا جهانگيرخان در كميته انقلاب ملي كه وابسته به حزب مترقي اجتماعيون  به رهبري حيدرخان عمواغلي بود راستاي اهداف اين دو تن و سمت و سوي  انديشه آنها را نشان مي دهد.
3- روزنامه شرف و شرافت هم استفاده شده است.
متون تاريخی
1- يادداشتهاي سيدمحمد طباطبايي
اولين منبعي است كه توسط حسن طباطبايي دست نوشته‌هاي طباطبايي گردآوري شده و بصورت كتابي در دسترس پژوهشگران قرار دارد اين كتاب از مهمترين  منابع و شايد بهترين منبع در مورد زندگي طباطبايي است كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است.
2- تاريخ بيداري ايرانيان تاليف ناظم الاسلام كرماني
اين كتاب به دليل اينكه نويسنده اش از ياران و نزديكان طباطبايي است و ناظم مدرسه اسلام از سوي طباطبايي انتخاب شده است و همواره در كنار وي بوده از اهميت بالايي برخوردار است بخصوص كه جريان ا نقلاب را مرحله به مرحله آورده است .

3- حيات يحيي اثر يحيي دولت آبادي
از منابع مهم ، تاريخ معاصرايران است چون شخصيتي فرهنگي بوده و اهل قلم بوده
هر چند نقش خود را برجسته تر از واقعيت نشان داده و  از مخالفين شيخ فضل الله نوري است چون در جريان انقلاب قرار دارد از منابع مهم دوره مشروطيت است.
4- انقلاب مشروطيت، نوشته مهدي ملك زاده
اين كتاب در هفت جلد به دليل آنكه نويسنده  فرزند يكي از خطباي  انقلاب مشروطه است و از انقلاب كاملا اطلاع داشته از اهميت  بالايي برخوردار است و جايگاه طباطبايي را ستوده است.
5- ا نقلاب مشروطيت ايران، محمدعلي تهراني ( كاتوزيان)
از منابع بسيار با اهميت تاريخ مشروطيت است چون بنا را بر نوشتن بصورت مشاهدات وي تجزيه و تحليل از ديده هاي خود در طول مشروطيت گذاشته است.
6- سفرنامه گوهر مقصود، خاطرات سياسي و اجتماعي دوره استبداد، تاليف آقا سيدمحمد مصطفي تهراني ( ميرخاني) و به دلیل اینکه مولف از نزدیک طباطبایی را در دوران تبعید ملاقات نموده و از احوال وی مطلع است منبع مهمی محسوب می شود.
7-  خاطرات و خطرات
نوشته مهديقلي خان هدايت كه از رجال دوران قاجار از مهمترين منابع دوره قاجار و مشروطه به حساب  مي ايد چرا كه خود از مردان سياسي ايران  بوده است.
8- فراماسونري در ايران- از آغاز تالژ بيداري، محمود كتيرايي
بهترين منبع در مورد لژ بيداري به حساب مي آيد.
9- خاطرات سيدعلي محمد دولت آبادي
به مجلس دوم پرداخته چون نويسنده از رهبران اعتداليون است و جريان مهاجرت طباطبايي به كرمانشاه و از انجا به استانبول و گرفتاري سيدمحمد و بقيه مهاجران پرداخته است.
10- بمباران مجلس شوراي ملي خاطرات ن پ مامونتف هر چند نویسنده مغرض و ضد ایران است ولی در طول بمباران مجلس حضور داشته و به نوعی از منابع مفید آن دوره می تواند باشد
11- مشروطيت ايران، محمود ستايش- چون شامل خاطرات تقس زاده و محمد صادق طباطبایی فرزند سیدمحمد طباطبایی است برای این پژوهش منبع خوبی محسوب می شود.
12- انقلاب مشروطيت ايران، سيدحسن تقي زاده به كوشش عزيز الله عليزاده:  بدلیل حضور فعال
تقی زاده در انقلاب مشروطه حاوی اطلاعات مفیدی است.
13- تاريخ انحطاط مجلس، مجدالاسلام كرماني از افراد مهم دوران قاجار و انقلاب مشروطیت است. بنابراین این کتاب از منابع بسیار مهم در رابطه با انحطاط مجلس است
مطالعات و تحقيقات جديد
1- انقلاب مشروطيت نوشته ژانت آفاري يكي از منابع جديد است كه به خوبي انقلاب مشروطه را مورد تجزيه وتحليل قرار داده است.
2- نقش علما در انجمن ها و احزاب دوران مشروطيت، نوشته مريم جواهري، مركز اسناد انقلاب اسلامي از تحقيقات  جديد است كه جايگاه علما را به خوبي بررسي كرده است.
3- تاريخ ايران عصرقاجار- علي اصغر شميم یکی از  منابع در مورد تاريخ قاجار است. که در این  پژوهش از آن استفاده شده است ساده نویس و علمی بودن کتاب از اهمیت این منبع است.
4- تاریخ مشروطه ایران و احمد کسروی
یکی از منابع مهم تاریخ مشروطه محسوب می شود شاید در ذکر روز و ماه ایرادهایی داشته باشد. اما زحمت علما را در طول انقلاب ستوده و از آنان به نیکی یاد نموده است.

اهداف تحقيق

سيدمحمد طباطبايي از روحانيون متنفذ و آگاهي است كه در دوره قاجار و انقلاب مشروطه منشاء خدمات ارزنده اي جهت بيداري بود. ارتباط با شخصیتهای سیاسی و مسافرت  با کشورهای همجو ار سبب شد تا طباطبایی به اوضاع آن زمان در ایران آگاه تر  از دیگران باشد.
با عضویت طباطبایی در فراموشخانه  و لژ بیداری و حضور مرتب وی و سید عبدالله در مجلس و بررسی بیشتری در رابطه با زندگی سیاسی این روحانی بعنوان یکی  از پرچم داران انقلاب مشروطه می طلبد تا بتوان از کم و کیف نقش وی و زوایای پیدا و پنهان زندگی این فرد در طول مشروطت آگاه شد.  بنابراین هدف از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی بررسی فعالیتهای سیاسی طباطبایی تا پایان حیات و بالاخص در طول انقلاب مشروطه می باشد امیدوارم مفید واقع گرد.

سوالات تحقيق:

1- آيا سه قشر مشروطه خواهان متشكل از روحانيت، بازرگانان و روشنفكران بودند و پرچم دار اين انقلاب روحانيت بودند كه سيدمحمد طباطبايي نقش ويژه در اين انقلاب داشت.؟
2- آيا سيدمحمد طباطبايي از شخصيت شيخ هادي نجم آبادي و انديشه هاي سيدجمال اسدآبادي و مسافرتهايش به كشورهاي ديگر متاثر بوده و نيز هماهنگ علماي نجف بوده و از حمايت آنان برخوردار بوده است؟
3- آيا طباطبايي آگاهانه در پي دستيابي به نظام مشروطه بوده است به خصوص در نامه اي كه به  عين الدوله نوشته است مي توان اين موضوع را درك كرد؟

فرضيات

1- مشروطه خواهان متشكل از سه قشر روحانيون، بازرگانان و روشنفكران بودند كه به رهبري روحانيون جريان انقلاب به پيش مي رفت و طباطبايي نقش ويژه در اين انقلاب دارد.
2- شخصيت طباطبايي متاثر از انديشه هاي شيخ هادي نجم آبادي و سيدجمال الدين اسدآبادي بوده و بدليل مسافرتهايش به كشورهاي همجوار بر اوضاع آگاهي داشته با  علماي نجف هماهنگ بوده و از ايشان حمايت مي كردند.
3- با نگاه به نامه طباطبايي به عين الدوله مي توان فهميد كه  طباطبايي اگاهانه در پي دستيابي به نظام مشروطه و اجراي قانون و عدالت است.

پيشينه تحقيق:

در مورد انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی حاضر كتابها و مقالات متعددي در خصوص نقش رو حانيون در انقلاب مشروطه به نگارش درآمده است اما به جز يادداشتهاي سيدمحمد طباطبايي واگر هم پايان نامه‌هاي دانشگاهي كه بطور اختصاصي به نقش طباطبايي در انقلاب مشروطه پرداخته اند آن هم  در دسترس  همگان نيست از اين رو اين پژوهش مي تواند گوشه هاي از زندگي سياسي و تلاش فرهنگي و اجتماعي ايشان را مشخص نمايد.

روش  كار تحقيق:

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی حاضر در زمره پژوهش هاي كتابخانه‌اي محسوب مي‌شود كه از ميان پژوهش در گروه تحقيقات توصيفي- تحليلي به حساب مي‌آيد گردآوري به صورت فيش برداري – كتابخانه‌اي با نقد و بررسي آنها ارزيابي مي‌شود.

موانع  و كاستي هاي انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی:

زمان- يكي از عواملي است كه هميشه كار تحقيقي را تحت شعاع قرار مي دهد كه  متاسفانه نداشتن وقت كافي و مشكلات ديگر باعث شد كه اين پژوهش آنطور كه بايد انجام نپذيرد.  و ديگر عدم دسترسي به منابع مشكل مهمي است كه همواره از آن رنج مي بردم گذشته از اين ها كمي توان علمي كه ايراد اصلي كار محسوب مي شود.اينها عواملي است كه دست به دست هم داده و پژوهش را تحت تاثير قرار داد با اين تفاسير مسئوليت آنها بعهده نويسنده اين پژوهش است وصادقانه آن را پذيرا مي باشم.

 

برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری با ما در تماس باشید

آسان مقاله و ایزی تز دو حامی بزرگ سایت ما می باشند

09199631325 و 09353132500